Skip to content

Dirk Zwaan erelid bij de HSV Rijnsburg

Op maandag 10 maart tijdens de algemene ledenvergadering van HSV Rijnsburg is wegens zijn buitengewone verdienste Dirk Zwaan tot erelid benoemd.

Dirk Zwaan sr.   HSV Rijnsburg 009

Dirk trad af als penningmeester nadat hij dit 21 jaar lang op verdienstelijke wijze heeft uitgevoerd.

De GOUDEN speld in de vorm van een visje werd opgespeld door secretaris en tevens erevoorzitter Ab van den Bosch. Voorafgaand werd tijdens de opening door de voorzitter Jan Zwaan een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van Cor Guyt. De notulen van de vorige vergadering werden ongewijzigd goedgekeurd.

De twee kascontrole commissieleden de heren Hans Wassing en Wiggert Vooijs brachten een positief verslag uit. Als nieuw lid stelde Rob de Groot zich voor twee jaar beschikbaar.

Tijdens de bestuursverkiezing waren Aad van Rijswijk en Ab van den Bosch aftredend en herkiesbaar. Beiden heren namen dit weer voor drie jaar aan.

Dirk Zwaan trad af en was niet meer herkiesbaar en voor hem trad Wiggert Vooijs toe als nieuw bestuurslid.

Het bestuur deelde mee, dat de vereniging bestaat uit 430 vispasleden en 70 jeugdvispasleden.
De competitie start op 22 maart met een wedstrijd in het Amstel drechtkanaal.

Dirk Zwaan sr.   HSV Rijnsburg 009

Back To Top
Zoeken