Skip to content

Afmelden voor een wedstrijd: Uiterlijk vrijdags VOOR 19.00 uur.

Uitsluitend bij:
Mario van Duyvenbode
Tel.  06-23642564

A. Bij wegblijven van een wedstrijd ZONDER afmelding,krijg je vijftien punten,waarvan er maar tien aftrekbaar zijn.
B Als men zes wedstrijden gemist heeft.kan je nog wel meevissen.maar alleen voor de dagprijs en de grootste vis.
C Naast de dagprijs voor het meeste gewicht,is er na iedere comp.wedstrijd ook nog een prijs op plaatsnummer.Deze wordt na de weging getrokken.
Niet weg gaan dus !

Reglement Competitiewedstrijden

1  De loting vindt plaats op het Burg. Koomansplein. De vertrektijd staat op het wedstrijdformulier. Er wordt op tijd vertrokken. Achter de voorrijder blijven.
Totaal worden er zestien competitiewedstrijden gevist. De locatie kan afwijken.
3  Het aantal keer waar gevist wordt is door een enquette bepaald.
4  De uitzetcommissie geeft bij aankomst aan hoe laat de wedstrijd begint.
Verse de vase en gekleurde maden zijn als aas en voer verboden.
6  Er wordt in vakken gevist. Het aantal vakken en de grootte van de vakken hangt ieder jaar af van het aantal deelnemers bij het begin van de competitie.
Je mag vissen met alle types hengels. Ook mag je wisselen van hengel, als er maar niet meer dan één vistuig in het water ligt.
Er wordt op gewicht gevist, waarbij punten worden toegekend.
Bij afwezigheid krijg je vijftien punten. Bij wegblijven zonder afzegging krijg je vijf strafpunten, die niet aftrekbaar zijn. Als je zes wedstrijden niet mee hebt kunnen vissen vis je alleen nog mee voor de dagprijs en de grootste vis. Zonder klassering.
10  Kampioen is hij die na zijn twaalf best geviste wedstrijden de minste punten heeft. Eindig je gelijk in punten, dan is het totaal gewicht doorslaggevend.
11  Alleen vis vanuit je leefnet telt. Barbeel, aal, snoek, meerval en snoekbaars direct terug zetten. Baars terug zetten in de maanden april en mei.
12  De wedstrijden duren twee maal twee uur, met een pauze van twintig minuten.
13  Voor aanvang van de wedstrijd mag er gepeild worden en op afstand geworpen worden zonder aas aan de haak en zonder voer in de korf.
14  Er worden signalen gegeven:  A. bij aanvang,  B. voor de pauze,  C. na de pauze. En D, bij einde van de wedstrijd. Bij signaal B en D moeten de hengels direct op de kant.
15  Bij naderend onweer wordt de wedstrijd direct onderbroken.
16  Deelname aan een wedstrijd is op eigen verantwoording.
17   Men dient de visplek keurig opgeruimd achter te laten.
18  De uitslag staat zaterdag op RTV Katwijk teletekst pagina 631 en op de website.
19  Men is verplicht je af te melden voor één of meerdere wedstrijden. Doe dit dan uitsluitend bij Ab van den Bosch voor uiterlijk vrijdag vóór 19.00 uur Tel. 06-44332272.
20  In gevallen waarin het reglement niet voorziet dan beslist het bestuur.
21  Voor vragen en suggesties staat het bestuur altijd open.

 

De prijzen:
Aan het einde van de competitie zijn er:

De wisseltrofee voor de winnaar met de minste punten.
Een prijs voor de eerste, tweede en derde plaats in de A poule.
Een prijs voor de eerste, tweede en derde plaats in de B poule.
Tevens een prijs voor de grootste vis. Alleen witvis telt. Geen roofvis!
Elke competitiewedstrijd een dagprijs voor het meeste gewicht en een dagprijs op plaatsnummer.
 

 

 

 

boetes 2015

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2015

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende

H 645 a met één of twee hengels € 130

H 645 b met één peur € 200

H 645 c met meer dan twee hengels € 350

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:

H 647 b een schriftelijke toestemming € 90

H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 90

Niet toegestaan vistuig:

H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:

H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 280

H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:

H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 90

H 652 b een staand net € 280

H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem

aangewezen water € 90

H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 90

Stuw/vispassage

H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van

75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte

vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van

deze vispassage € 140

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:

H 662 a van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden € 90

H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt

om daar te vissen € 90

H 662 c van één peur of meer dan twee hengels zonder bevoegd te zijn hiermee

te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 130

H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen

en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 280

H 662 e van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:

H 664 a vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 370

Minimum maten en gesloten tijden (vis):

H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten *

H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd *

H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm. *

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen

Valse naam / identificatieplicht :

D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 370

D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 90

* bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie.

 

 

 

Back To Top
Zoeken