Skip to content

Lijsten van VISwateren

Samen met je VISpas of Kleine VISpas vormt je Lijst van VISwateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van viswateren zijn de wateren opgenomen, waar je mag vissen met het betreffende document. We onderscheiden twee soorten lijsten met VISwateren:

VISplanner rechtsgeldig

De VISplanner (www.visplanner.nl en de Gratis VISplanner app) is in combinatie met de VISpas ook een rechtsgeldige toestemming. Met de VISplanner op uw mobiele telefoon of tablet/laptop kunt u bij een controle aantonen dat u ergens mag vissen. De papieren Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren wordt daarom niet meer automatisch bijgesloten bij de VISpas.

De VISplanner geeft veel duidelijkere informatie op kaart over waar u mag vissen en is altijd actueel. Bovendien is dit een milieuvriendelijke oplossing en bespaart het veel geld, waardoor Sportvisserij Nederland meer voor u kan doen.

Als lid van een vereniging kun je via www.mijnsportvisserij.nl aangeven dat je deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen. Wanneer je niets doorgeeft ontvang je geen papieren lijsten meer. De papieren lijsten zijn op veel plekken via de hengelsportzaak verkrijgbaar en na te bestellen via onze webwinkel.

-> Lees hier meer en bekijk ook de Veel Gestelde Vragen

Aanvullingen

De Lijsten van VISwateren worden regelmatig aangevuld via de zogenaamde aanvullingslijsten, behorende bij de Gezamenlijke Lijst of de Kleine lijst van VISwateren:

VISplanner
Als u wilt weten welke wateren er in de lijsten van viswateren zijn opgenomen, open dan één van bovenstaande lijsten. Als u wilt weten waar de wateren in deze lijsten liggen, start dan de VISplanner.

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2019-2020-2021

Bij de VISpas krijgen alle sportvissers een nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. De wateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren zijn ingebracht door federaties en verenigingen in het kader van de onderlinge uitwisseling van viswateren. Zij stellen dus niet alleen hun eigen leden, maar ook u in staat om te mogen vissen in hun viswateren. Slechts een beperkt aantal wateren in de lijst is nog voorbehouden aan leden van een bepaalde hengelsportfederatie.

Om de wateren beter vindbaar te maken voor de gebruiker, is het boekje opgedeeld in de 7 federatiegebieden. De wateren zijn geordend per federatiegebied. Ieder federatiehoofdstuk begint met één of meerdere gemeentekaarten. Vervolgens worden eerst de grotere regionale wateren of wateren die in meerdere gemeenten liggen genoemd en daarna de wateren per gemeente. Achterin het boekje staat een landelijke gemeente index zodat je ook direct op gemeente kunt zoeken.

Indeling en Algemene voorwaarden

In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren zijn uiteraard ook de nieuwe visserijregels verwerkt. Deze verruiming van de regels biedt meer sportvismogelijkheden voor vissers.

Veel bijzondere voorwaarden zijn landelijk afgestemd en gelden daarom landelijk. Om die reden zijn ze nu vooraan in het boekje opgenomen.

Nachtvissen, derde hengel en gebruik van een schuilmiddel

Tenslotte zijn de wateren in de Lijst al dan niet voorzien van diverse symbooltjes. Deze symbooltjes geven aan of je er mag nachtvissen  (mits in bezit van de landelijke NachtVIStoestemming) of je er met drie hengels mag vissen  (mits in bezit van de Derde Hengeltoestemming) en of je er tijdens het nachtvissen een schuilmiddel gebruikt mag worden . Wanneer het onbekend is of een schuilmiddel mag worden gebruikt staat er geen symbooltje. In dat geval dien je in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente te kijken of het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan. Een complete uitleg over het nachtvissen, de derde hengel en het gebruik van eens schuilmiddel vind je in dit infoblad.

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2019-2020-2021 is hier te downloaden (pdf 18Mb)

Back To Top
Zoeken