Skip to content

U wilt een vispas aanvragen?
Ga naar www.vispas.nl

Met de VISpas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht. Wat houdt de VISpas nu precies in? Check de video:

Waar mag ik vissen?

Lees hier meer over waar je met de VISpas of Kleine VISpas precies mag vissen.

Met de VISpas en bijhorende Lijsten van Viswateren op zak mag je vissen in alle wateren die in deze lijsten vermeld staan.

  • Je mag met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen.
  • Je hebt één pasje als bewijs dat je lid bent van je vereniging, de federatie én Sportvisserij Nederland – dit scheelt een hoop papierwerk.
  • Je helpt mee aan een goede controle, visstandbeheer en de organisatie van wedstrijden.
  • Je bent lid van Sportvisserij Nederland en draagt zo bij aan de belangenbehartiging van de Nederlandse sportvisser zodat jij tot in de lengte van dagen kan en mag blijven vissen.

Wat kost de VISpas?

Wanneer je lid wordt van een hengelsportvereniging ontvang je de VISpas. De kosten van een VISpas zijn opgebouwd uit een landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland, een federatieve afdracht voor de regionale belangenbehartiging en de contributie van de vereniging zelf. De kosten van een lidmaatschap van een hengelsportvereniging variëren tussen de 10 en de 30 euro. Je kunt hier een hengelsportvereniging in jouw omgeving vinden.

Samen met de afdrachten zijn de kosten van een lidmaatschap inclusief de VISpas dan 25 tot 45 euro. Wordt je ook nog lid van een andere hengelsportvereniging dan betaal je de afdrachten niet nog eens maar alleen de kosten voor de aanmaak van de Extra VISpas (3,50) en het lidmaatschapsgeld van die vereniging. Kosten varieren dan tussen de 13,50 en de 33,50 euro per jaar. U kunt uw eventueel betaalde dubbele afdracht via deze website terug vragen.

 

Back To Top
Zoeken